Seneste nyt

Husk Generalforsamling i Falsters Hjerte tirsdag d. 9. maj kl 19 i Horreby Gl. Skole

Vi håber at se rigtig mange til generalforsamlingen.

Husk at forny jeres medlemsskab inden generalforsamlingen.

  Invitation generalforsamling

Foreningen Landsbyerne i Falsters Hjerte indbyder herved til den 5. ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes på Horreby Gl. Skole/den gamle SFO hos Tommy Raahaug på Møllebakkevej.

Tirsdag d. 9. maj 2017 kl. 19.00-21.00

Der vil blive serveret kaffe/te og kage under arrangementet.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent.
  3. Bestyrelsens/formandens beretning og planer for det kommende år, herunder orientering fra udvalg.
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent og beløb til støttebeviser.
  6. Indkomne forslag.

          6a. Vedtægtsændring:

                                    § 8 Tegningsregler

                                    Stk. 1.Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

                                  Ønskes ændret til:

                                  Stk. 1. Foreningen tegnes af kassereren eller ved dennes forfald af formanden.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Evt.

Vedr. punkt 7. 2 bestyrelsesmedlemmer modtager gerne genvalg.

Vedr. punkt 8. 1 bestyrelsessuppleant modtager gerne genvalg.

Vedr. punkt 9. Revisorer og revisorsuppleant modtager gerne genvalg.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Hobolt Høegh-Andersen

Bestyrelsesformand

 

Invitation til Lyttemøde tirsdag d. 25. april kl. 19 på Møllebakkeskolen

Der skal være kommunalvalg d. 21. november 2017.
Derfor vil bestyrelsen i Falsters Hjerte invitere de kommende politikere til 'lyttemøder', så de kender til Landsbyerne i Falsters Hjerte og ved, hvad der rører sig hos os, der bor her i området.
Som indledning herpå inviterer vi SF til 'lyttemøde' i Falsters Hjerte. Kom og mød spidskandidaten Mette Johnsen samt resten af valggruppen.
De vil gerne lytte til, hvad du har på hjerte og få inspiration til deres valgprogram for det kommende kommunalvalg.
Hvad er vigtigt for dig/jer. Hvad er det, der er brug for lokalt?
Der kan tales om stort og småt... lige fra skabelse af arbejdspladser, vilkår for virksomheder, landdistriktsudvikling og skoledistrikter til buskørsel, cykelstier mv.

Sider