Seneste nyt

Møllebakkeskolen klarer sig flot

Møllebakkeskolen er dén af de 14 folkeskoler i Guldborgsund kommune, hvor sidste års (2016) elever i 9. kl opnåede det højeste gennemsnit til afgangsprøver i de bundne prøvefag. Flotte 7,5 var snittet.

Desuden var Møllebakkeskolen den eneste folkeskole i Guldborgsund kommune, hvor alle 9. klasses elever fik minimum 2 i både dansk og matematik.

Fibernet til Falsters Hjerte: Vi håber nu på tilskud fra Fiberpuljen

Kampen for at få Fibernet til Falsters Hjerte er nu gået ind i den afgørende fase. I midten af marts afleverede vi en ansøgning til Fiberpuljen, der er udbudt af SEAS/NVE; en pulje, hvor man kan søge tilskud til at få hurtigt bredbånd ud til områder, der normalt ikke ville komme i betragtning.

Med ansøgningen har vi også ændret en lille smule strategi i forhold til det projekt, som i første omgang blev udbudt i samarbejde med Fibia. Hvor arbejdet tidligere var koncentreret om at skaffe tilslutning nok i landsbyerne, så har vi med ansøgningen nu gjort et forsøg på at komme endnu længere ud på landet med projektet.

Det betyder, at vi afleverede en ansøgning med næsten 300 på listen 15. marts. Hvis alle kommer med, vil det betyde en væsentlig udvidelse i forhold til det oprindelige projekt.

Fibia har stillet os i udsigt, at vi får besked inden udgangen af april. Til den tid vil vi så vide, om vi overhovedet får tilskud til noget som helst. Og hvis vi får det, hvor stort et område kommer det så til at dække? Vi håber selvfølgelig det bedste. Og føler, at vi med vores indsats og pæne tilslutning bør have en chance. Men det må vi se.

Når vi får afgørelsen, vil vi så vurdere de næste skridt. Det er meget svært at sige noget om nu – næste skridt vil være fuldstændig afhængig af det svar, vi får fra Fiberpuljen. Men vi skal nok gøre os umage med at informere om situationen og de muligheder, alle har derfra.

 Hvis vi er så gode og heldige, at vi får tilskud, så vil alle, der kommer med inden for den afgræsning, der bliver lavet, få besked pr. mail direkte fra Fibia.

 Mange oplevede i sidste uge at Fiberpuljen har jeres mailadresse – ved en fejl fik de sendt en tilmeldingsmail ud til os, selv om vi jo allerede har meldt os til en gang. Heldigvis rettede de det hurtigt igen – og hvis nogen nåede at melde sig til en gang mere, inden rettelsesmailen kom, så er der ingen skade sket ved det! Grunden til fejlen var, at alle NYE projekter, der søger Fiberpuljen, skal melde sig til på den måde. Og så glemte de lige et øjeblik, at vi ikke var et nyt projekt.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at det projekt, vi arbejder med her, ikke omfatter Sdr. Alslev, Sdr. Kirkeby og Egebjerg, der allerede er dækket af Idestrup-projektet. Og det omfatter heller ikke Nr. Ørslev, der er med i Systoftes projekt – et projekt, der er meget tæt på at blive en realitet, hvis det da ikke allerede er blevet det. Så det er jo super, at dele af vores område allerede er sikret en fremragende bredbåndsdækning.

Vi vender tilbage, når der er nyt fra Fiberpuljen!

 Vh fra Kim Busk Jensen og Jens Østergaard, der koordinerer indsatsen

 

Sider